Болтове 

(20/20)

Изглед:

 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.03лв.
  до 0.06лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M4 x 10 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 16 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M4 x 20 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M4 x 22 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M4 x 25 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 30 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 35 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 40 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 45 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.11лв.
  до 0.29лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M6 x 30 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M6 x 40 мм, 1 бр. 0.13 лв.
  • M6 x 50 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • M6 x 60 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M6 x 70 мм, 1 бр. 0.22 лв.
  • M6 x 80 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • M6 x 90 мм, 1 бр. 0.26 лв.
  • M6 x 100 мм, 1 бр. 0.29 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.03лв.
  до 0.06лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M4 x 6 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 8 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 10 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 12 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 14 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 16 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 20 мм, 1 бр. 0.03 лв.
  • M4 x 25 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M4 x 30 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M4 x 35 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 40 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 45 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M4 x 50 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  • M4 x 60 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.04лв.
  до 0.12лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M5 x 16 мм, 1 бр. 0.04 лв.
  • M5 x 20 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M5 x 25 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M5 x 30 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  • M5 x 35 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • M5 x 40 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • M5 x 45 мм, 1 бр. 0.08 лв.
  • M5 x 50 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M5 x 55 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M5 x 60 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M5 x 70 мм, 1 бр. 0.12 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.05лв.
  до 0.23лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M6 x 12 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M6 x 16 мм, 1 бр. 0.05 лв.
  • M6 x 20 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  • M6 x 25 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • M6 x 30 мм, 1 бр. 0.08 лв.
  • M6 x 35 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M6 x 40 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M6 x 45 мм, 1 бр. 0.12 лв.
  • M6 x 50 мм, 1 бр. 0.13 лв.
  • M6 x 60 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • M6 x 70 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • M6 x 80 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M6 x 100 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.11лв.
  до 0.24лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M8 x 20 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M8 x 30 мм, 1 бр. 0.14 лв.
  • M8 x 35 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • M8 x 40 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M8 x 50 мм, 1 бр. 0.22 лв.
  • M8 x 60 мм, 1 бр. 0.24 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.10лв.
  до 0.31лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M6 x 20 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M6 x 25 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M6 x 30 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M6 x 35 мм, 1 бр. 0.12 лв.
  • M6 x 40 мм, 1 бр. 0.13 лв.
  • M6 x 50 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • M6 x 60 мм, 1 бр. 0.18 лв.
  • M6 x 70 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M6 x 80 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • M6 x 90 мм, 1 бр. 0.25 лв.
  • M6 x 100 мм, 1 бр. 0.28 лв.
  • M6 x 120 мм, 1 бр. 0.31 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.19лв.
  до 0.72лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M8 x 20 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M8 x 25 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M8 x 30 мм, 1 бр. 0.20 лв.
  • M8 x 35 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • M8 x 40 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • M8 x 50 мм, 1 бр. 0.30 лв.
  • M8 x 60 мм, 1 бр. 0.30 лв.
  • M8 x 70 мм, 1 бр. 0.37 лв.
  • M8 x 80 мм, 1 бр. 0.37 лв.
  • M8 x 90 мм, 1 бр. 0.46 лв.
  • M8 x 100 мм, 1 бр. 0.50 лв.
  • M8 x 110 мм, 1 бр. 0.53 лв.
  • M8 x 120 мм, 1 бр. 0.58 лв.
  • M8 x 150 мм, 1 бр. 0.72 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.06лв.
  до 0.11лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M5 x 16 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  • M5 x 20 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • M5 x 25 мм, 1 бр. 0.08 лв.
  • M5 x 30 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M5 x 35 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M5 x 40 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.07лв.
  до 0.23лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M6 x 16 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • M6 x 20 мм, 1 бр. 0.08 лв.
  • M6 x 25 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • M6 x 30 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • M6 x 35 мм, 1 бр. 0.12 лв.
  • M6 x 40 мм, 1 бр. 0.13 лв.
  • M6 x 50 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • M6 x 60 мм, 1 бр. 0.18 лв.
  • M6 x 70 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • M6 x 80 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.14лв.
  до 0.41лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M8 x 16 мм, 1 бр. 0.14 лв.
  • M8 x 20 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • M8 x 25 мм, 1 бр. 0.18 лв.
  • M8 x 30 мм, 1 бр. 0.20 лв.
  • M8 x 35 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • M8 x 40 мм, 1 бр. 0.25 лв.
  • M8 x 50 мм, 1 бр. 0.29 лв.
  • M8 x 60 мм, 1 бр. 0.34 лв.
  • M8 x 70 мм, 1 бр. 0.37 лв.
  • M8 x 80 мм, 1 бр. 0.41 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.26лв.
  до 0.64лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M10 x 20 мм, 1 бр. 0.26 лв.
  • M10 x 25 мм, 1 бр. 0.29 лв.
  • M10 x 30 мм, 1 бр. 0.31 лв.
  • M10 x 35 мм, 1 бр. 0.35 лв.
  • M10 x 40 мм, 1 бр. 0.38 лв.
  • M10 x 50 мм, 1 бр. 0.44 лв.
  • M10 x 60 мм, 1 бр. 0.49 лв.
  • M10 x 70 мм, 1 бр. 0.58 лв.
  • M10 x 80 мм, 1 бр. 0.64 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.38лв.
  до 0.89лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M12 x 20 мм, 1 бр. 0.38 лв.
  • M12 x 25 мм, 1 бр. 0.40 лв.
  • M12 x 30 мм, 1 бр. 0.47 лв.
  • M12 x 35 мм, 1 бр. 0.51 лв.
  • M12 x 40 мм, 1 бр. 0.55 лв.
  • M12 x 50 мм, 1 бр. 0.62 лв.
  • M12 x 60 мм, 1 бр. 0.73 лв.
  • M12 x 70 мм, 1 бр. 0.82 лв.
  • M12 x 80 мм, 1 бр. 0.89 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 1.32лв.
  до 1.92лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • M16 x 50 мм, 1 бр. 1.32 лв.
  • M16 x 60 мм, 1 бр. 1.62 лв.
  • M16 x 70 мм, 1 бр. 1.74 лв.
  • M16 x 80 мм, 1 бр. 1.92 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.06лв.
  до 0.12лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 5.0 x 40 мм, 1 бр. 0.06 лв.
  • 5.0 x 50 мм, 1 бр. 0.07 лв.
  • 5.0 x 60 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • 5.0 x 80 мм, 1 бр. 0.12 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.08лв.
  до 0.32лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 6 x 40 мм, 1 бр. 0.08 лв.
  • 6 x 50 мм, 1 бр. 0.10 лв.
  • 6 x 60 мм, 1 бр. 0.11 лв.
  • 6 x 70 мм, 1 бр. 0.13 лв.
  • 6 x 80 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • 6 x 90 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • 6 x 100 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • 6 x 120 мм, 1 бр. 0.19 лв.
  • 6 x 140 мм, 1 бр. 0.25 лв.
  • 6 x 160 мм, 1 бр 0.32 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.16лв.
  до 0.43лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 7 x 50 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • 7 x 60 мм, 1 бр. 0.18 лв.
  • 7 x 70 мм, 1 бр. 0.20 лв.
  • 7 x 80 мм, 1 бр. 0.22 лв.
  • 7 x 90 мм, 1 бр. 0.24 лв.
  • 7 x 100 мм, 1 бр. 0.25 лв.
  • 7 x 110 мм, 1 бр. 0.28 лв.
  • 7 x 120 мм, 1 бр. 0.32 лв.
  • 7 x 140 мм, 1 бр. 0.36 лв.
  • 7 x 160 мм, 1 бр. 0.43 лв.
  • 7 x 165 мм, 1 бр. 0.43 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.16лв.
  до 0.72лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 8 x 40 мм, 1 бр. 0.16 лв.
  • 8 х 45 мм, 1 бр. 0.17 лв.
  • 8 x 50 мм, 1 бр. 0.18 лв.
  • 8 x 60 мм, 1 бр. 0.20 лв.
  • 8 x 70 мм, 1 бр. 0.23 лв.
  • 8 x 80 мм, 1 бр. 0.25 лв.
  • 8 x 90 мм, 1 бр. 0.28 лв.
  • 8 x 100 мм, 1 бр. 0.30 лв.
  • 8 x 120 мм, 1 бр. 0.36 лв.
  • 8 x 140 мм, 1 бр. 0.43 лв.
  • 8 x 150 мм, 1 бр. 0.47 лв.
  • 8 x 160 мм, 1 бр. 0.48 лв.
  • 8 x 180 мм, 1 бр. 0.55 лв.
  • 8 x 200 мм, 1 бр. 0.62 лв.
  • 8 x 220 мм, 1 бр. 0.72 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.35лв.
  до 0.92лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 10 x 60 мм, 1 бр. 0.35 лв.
  • 10 x 70 мм, 1 бр. 0.36 лв.
  • 10 x 80 мм, 1 бр. 0.41 лв.
  • 10 x 90 мм, 1 бр. 0.80 лв.
  • 10 x 100 мм, 1 бр. 0.50 лв.
  • 10 x 110 мм, 1 бр. 0.92 лв.
  • 10 x 120 мм, 1 бр. 0.67 лв.
  Моля изберете опция
 • Ценa: 0.00лв.
  Цени: от 0.78лв.
  до 2.35лв.
  -- Изберете опция --
  • -- Изберете опция --
  • 12 x 100 мм, 1 бр. 0.78 лв.
  • 12 x 120 мм, 1 бр. 0.86 лв.
  • 12 x 140 мм, 1 бр. 0.95 лв.
  • 12 x 160 мм, 1 бр. 1.15 лв.
  • 12 x 180 мм, 1 бр. 1.26 лв.
  • 12 x 200 мм, 1 бр. 1.62 лв.
  • 12 x 240 мм, 1 бр. 2.35 лв.
  Моля изберете опция

visibilityВижте всички

© 2007 - 2019 Авлон ЕООД Всички права запазени | Всички цени в сайта са с включен ДДС