Нашите коментари са автентични

В Avlonbg.com вярваме, че рейтингите и отзивите за продукти са важна част от потребителското изживяване при пазаруване. Моля, бъдете сигурни, че можете да се доверите на автентичността на рейтингите и коментарите на нашия сайт.

Нашите рейтинги и отзиви се проверяват и управляват ръчно от главния администратор на сайта с цел недопускане на измами. Изискванията към и отговорностите на администратора са:

Пълната ни политика по писане и автентичност на ревю може да прегледате тук.